• تلفن: 28421152 - 021
 • info@rrcg.ir
در ارتباط باشید:

دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار

 • ریاست کمیته هدایت راهبردی اتاق فکر بنیاد بین المللی غدیر
 • معاونت بازرگانی گروه جهان مجد بصیر
 • ریاست ستاد جوانان مجمع متخصصین ایران
 • مشاور دبیرکل مجمع متخصصین ایران
 • قائم مقام مدیرعامل گروه ارتباطات بازاریابی کندو بین الملل
 • مدیرعامل شرکت رابین رسان نواندیش
 • بنیانگذار و مدیرعامل گروه مشاوران رابین
 • نائب رئیس هیات مدیره شرکت آرمان پروران برنا
 • مشاور مدیرعامل شرکت مدیریت پویشگران فرانگر
 • مشاور مدیرعامل بنیاد توسعه و رشد پایدار اقتصادی
 • مشاور مدیرعامل شرکت توسعه بازار ایده نوین
 • مشاور ریاست مرکز ملی اسیتژ ایران
 • مشاور شرکت راهکارهای جامع ارشن (رسانه اجتماعی – تحلیلی بازار سرمایه ارشن)
 • مشاور مدیریت استراتژیک و برند بنگاه تامین سرمایه لوتوس پارسیان
 • مشاور مدیریت استراتژیک شرکت تاکسی گشت مهرآباد
 • مشاور توسعه کسب و کار شرکت سحرخیز
 • مشاور توسعه بازار P&G و always
 • مشاور تیم توسعه بازار شرکت تکدانه
 • مشاور تیم توسعه کسب و کار شرکت ایرانسل
 • مشاور شهرداری منطقه 22 تهران
 • مشاور ارشد مدیرعامل گروه مشاوران کندو
 • مشاور تحقیق و توسعه بانک سامان
 • مشاور تحقیق و توسعه MOSER در ایران
 • مشاور مدیریت استراتژیک و برند ROTEL SWISS در ایران
 • مشاور، مدرس و عضو هیات علمی گروه کسب و کار پدیده اقتصادی
 • مشاور مدیریت استراتژیک گروه ایده پردازان وینیک (باشگاه اندیشه موفقیت)
 • مشاور مدیریت و تامین منابع مالی شرکت ساواشی کالاگستر