• تلفن: 28421152 - 021
  • info@rrcg.ir
در ارتباط باشید:
مقالات ما

9 شاخص کلیدی عملکرد KPIs‌ در CRM (مدیریت ارتباط با مشتریان)

شاخص کلیدي عملکرد، یک متغیر قابل اندازه‌گیری است که نشان می‌دهد یک کسب و کار تا چه اندازه به اهداف کلیدی خود با توجه به استراتژی‌ها و اهداف سازمان نزدیک شده است.