• تلفن: 28421152 - 021
  • info@rrcg.ir
در ارتباط باشید:
مقالات ما

نکاتی در خصوص برند شخصی

برایان تریسی، مربی بزرگ موفقیت و بهره وری جهان، علاقه خاصی دارد که از برند شخصی نام ببرد. او معتقد است همانطور که یک برند تجاری می تواند موفقیت شما را در رقابت با رقیبان شما تضمین نماید، یک برند شخصی هم می تواند موفقیت شما در حوزه شغلی تضمین نماید. اگر مردم شما را