• تلفن: 28421152 - 021
  • info@rrcg.ir
در ارتباط باشید:

تدوین کمپین های هوشمند ارتباطات بازاریابی منطبق بر اهداف تجاری سازمان، برنامه ریزی خلاق در راستای تدوین کمپین های های تبلیغاتی و همچنین طراحی هویت بصری برند، از فعالیت هایی هستند که گروه مشاوران رابین با بهره گیری از حضور نخبگان و متخصصان خودش انجام می دهد.