• تلفن: 28421152 - 021
  • info@rrcg.ir
در ارتباط باشید:

تحلیل رفتار مشتریان، پتانسیل های بازار، شناسایی نقاط تمایز رقابتی و همچنین بررسی نقاط قوت و ضعف و دیگر مسائل، یکی از مهم ترین اقداماتی است که هر بنگاه اقتصادی در هنگام تصمیم گیری های استراتژیک خود می بایستی به آنها توجه کند. ما با سابقه ای طولانی در امر تحقیقات و مطالعه بازار و بهره گیری از متخصصان این حوزه، اطلاعات مورد نیاز بنگاه ها را جمع آوری، تحلیل و ارائه می کنیم.