• تلفن: 28421152 - 021
  • info@rrcg.ir
در ارتباط باشید:

برنامه ریزی بمنظور برگزاری همایش و ایونت ها در دسته فعالیت هایی هستند که سازمان ها را از اهدافشان در راستای برگزاری آنها دور می کند. گروه رابین با سابقه ای طولانی در این حوزه، آماده همکاری با سازمان ها و بنگاه های اقتصادی است. همچنین گروه مشاوران رابین دوره های تخصصی در حوزه های مدیریت، اقتصاد و … در قالب سمینار، کارگاه های عمومی و درون سازمانی همواره در دستور کار خود قرار داده است.