• تلفن: 28421152 - 021
  • info@rrcg.ir
در ارتباط باشید:

همکاری با برند always وابسته به گروه p&g در راستای توسعه بازار و معرفی محصول، برای گروه رابین جزو تجاربی است که هیچگاه از خاطرمان فراموش نخواهد شد. افتخار همکاری با یک برند بین المللی منجر به کسب تجارب ارزشمندی برای ما شد.