• تلفن: 28421152 - 021
  • info@rrcg.ir
در ارتباط باشید:

شرکت کارگزاری آرمون بورس سال گذشته توسط شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس خریداری شد. تصمیم گیری در خصوص تغییر نام و هویت کارگزاری و یا حفظ آن، تبدیل به مساله ای برای مدیران هر دو مجموعه شده بود. گروه مشاوران رابین بعنوان مشاور با اجرای پروژه هایی همچون ارزیابی آوازه برند و ارائه گزارش های تخصصی به مدیران این بنگاه ها، تصمیم گیری را برای آنها تسهیل نمود.