• تلفن: 28421152 - 021
  • info@rrcg.ir
در ارتباط باشید:

همراهی با مجموعه ای توانمند، متخصص و دلسوز در راستای ورود شرکت های تولیدی به بازار سرمایه، افتخاری بود که گروه مشاوران رابین بعنوان مشاور این مجموعه کسب نمود.