• تلفن: 28421152 - 021
  • info@rrcg.ir
در ارتباط باشید:

همراهی با مجموعه های با تجربه همواره باعث اموختن و کسب تجربه های ارزشمند در کنار صاحبان کسب و کار است. همکاری با مجموعه فردا گشت مهرآباد بعنوان مشاور مدیریت استراتژیک، تجربه ای ماندگار در دفتر گروه مشاوران رابین رقم زد.