• تلفن: 28421152 - 021
  • info@rrcg.ir
در ارتباط باشید:

سمینار بازاریابی اینترنتی در بازارهای مالی اجرایی مشترک بین گروه مشاوران رابین و شرکت راهکارهای جامع ارشن بود که در تاریخ 5 آذرماه سال 1394 در محل مرکز همایش های بین المللی نیایش و با اخذ مجوز از کمیته راهبری آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار و با سخنرانی صاحب نظران این حوزه برگزار شد