• تلفن: 28421152 - 021
  • info@rrcg.ir
در ارتباط باشید:

اجرای پروژه تقویت جایگاه رقابتی از طریق ساختن برند قوی بر پایه مزیت رقابتی پایدار در شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان، که با حضور اعضای تیم گروه مشاوران رابین در کنار همکاران عزیزمان در گروه مشاوران کندو، کلاس درسی بود که به لطف عزیزانمان در کندو محقق شد.