• تلفن: 28421152 - 021
  • info@rrcg.ir
در ارتباط باشید:

سمینار بازاریابی خدمات و ابزارهای مالی در تاریخ 8 آبان ماه سال 1393 و با همراهی موسسه GCAP، مرکز آموزش های بازرگانی، مرکز مالی ایران و … و با سخنرانی اساتید بین المللی و صاحب نظران این حوزه در مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما توسط گروه رابین و با اجرای شرکت برنا (تحت سهامداری گروه رابین در زمان برگزاری سمینار) برگزار شد