• تلفن: 28421152 - 021
  • info@rrcg.ir
در ارتباط باشید:

همراهی در کنار نخبگان حوزه فناوری اطلاعات که دانش خود را به علوم مالی گره زده و منجر به خلق رسانه اجتماعی – تحلیلی بصورت تخصصی در بازار سرمایه شده که افتخار کسب عنوان دانش بنیان را از آن خود کرده اند، بعنوان مشاور مدیریت استراتژیک برند و توسعه بازار به کسب تجربیات ماندگار و خوبی در گروه مشاوران رابین شد