• تلفن: 28421152 - 021
  • info@rrcg.ir
در ارتباط باشید:
تصویر فوق العاده
  • مشتری:دپارتمان تحقیقات بازار
  • پیش نمایش:www.rrcg.ir
  • دسته بندی:مطالعات بازار
  • تاریخ:28 بهمن 1397
  • برچسب ها:مطالعات بازار

خلاصه گزارش

این پروژه در سطح شهر تهران و در بین 384 نفر تکمیل گردیده است. همانطور که در نمودار مشاهده می کنید، خلاصه ای از نمودار جمعیتی مخاطب این گزارش نشان داده می شود.
آنالیز پروژه

دستاوردهای پروژه

پروژه تحقیقات بازار بررسی بازار خدمات منازل، در چند دسته به بررسی موضوعات پرداخته است. 1. مطالعه رفتار خرید مشتریان 2. عوامل اعتمادسازی مشتریان 3. شبکه تامین 4. مطالعه رفتار استفاده از اپلیکیشن

نحوه اجرای پروژه؟

مخاطبان پروژه؟

کلیه شرکت ها و مجموعه های خدماتی که در حوزه ارائه خدمات عمومی نظافت منازل مشغول به فعالیت هستند و همچنین مجموعه هایی که قصد دارند حوزه جذب و ارائه خدمات خود را به اپلیکیشن ها منتقل کنند.

فرمت گزارش

این گزارش بصورت فایل PDF به علاقمندان قابل ارائه می باشد.

نتایج پروژه

تصمیم گیری در خصوص نحوه ارائه خدمات و شبکه تامین و توزیع، قیمت گذاری ارائه خدمات، اعتمادسازی و ... از نتایج این پروژه هستند. * تصویر بصورت نمایشی است.

نمودار پروژه