• تلفن: 28421152 - 021
  • info@rrcg.ir
در ارتباط باشید:
تصویر فوق العاده
هر کارآفرینی که بخواهد کسب و کار خود را آغاز نموده و آن را به مرحله خلق فیزیکی درآورد، نیازمند منابع انسانی متخصص، تکنولوژی، استراتژی و سرمایه می باشد. سرمایه جزء لاینفک رشد هر شرکت است. در حال حاضر تامین منابع مالی از مهمترین مسائل و ابزارهای لازم برای اجرای طرح توسعه و ایجاد شرکت ها می باشد. در داخل، شرکت ها می توانند از طریق بازار سرمایه نیز تامین منابع مالی مدرن آشنا شده و از این طریق منابع مالی ارزان قیمت بدست آورند که خود باعث افزایش رقابت پذیری آنها می گردد.. تیم تخصصی رابین با بهره گیری از حضور متخصص های داخلی و خارجی به بررسی روش های تامین منابع مالی بنگاه ها پرداخته و پس از مطالعات لازم، ساختار مناسب تامین منابع مالی ارزان قیمت را برای این شرکت ها طراحی می کند.

حوزه های اصلی

انالیز منابع تامین مالی شرکت در گذشته

بررسی اثرات و وضعیت منابع مالی شرکت در گذشته

ادامه مطلب

طراحی ساختار مالی مناسب با طرح کسب و کار شرکت

طراحی ساختار مالی شرکت مناسب طرح کسب و کار شرکت بمنظور تامین مالی از طریق بازار سرمایه

ادامه مطلب

انتخاب ابزار مالی مناسب جهت توسعه فعالیت شرکت

بررسی ابزارهای موجود بمنظور تامین منابع مالی شرکت و انتخاب ابزار مناسب با ساختار مالی شرکت

ادامه مطلب

آشنایی با شرح خدمات ما

به زودی در یک فایل ویدیویی، همه آنچه را که انجام می دهیم برای شما به نمایش خواهیم گذاشت

گالری فوق العاده ویدیو

واقعاً تامین مالی از بازار سرمایه ارزان تر است؟

برای تامین منابع مالی ایده ها و اختراعات نیز می توان از بازار سرمایه استفاده کرد؟

بله. بورس ایده و صندوق های سرمایه گذاری جسورانه، بمنظور تامین مالی بر روی ایده ها و اختراعات طراحی شده اند.

برای حضور در بازارهای بین المللی میتوان از این طریق تامین منابع مالی کرد؟

هرگونه توسعه فعالیت و بازار شرکت را می توان از طریق بازار سرمایه تامین مالی نمود.

درخواست تماس