• تلفن: 28421152 - 021
  • info@rrcg.ir
در ارتباط باشید:
تصویر فوق العاده

ما همیشه به دنبال راه حل های کاملی برای شما هستیم

گروه مشاوران رابین بعنوان نماینده انحصاری موسسه مطالعات و سرمایه گذاری Global Cap Solution کانادا در ایران در حال فعالیت می باشد. نقطه پیدایش رابین از جایی شروع شد که مدیران دو شرکت تصمیم گرفتند آموخته های خود را در حوزه کسب و کارشان اجرایی کنند، شرکت ها ادغام شدند و گروه مشاوران رابین متولد شد.

گروه رابین با یک دهه فعالیت در حوزه مشاوره کسب و کار و همراهی با بنگاه های اقتصادی و تجاری، همواره سعی کرده است بیشتر از ایفای جایگاه مشاور، نقش یک همراه را بازی کند. در مسیر کسب و کار بنگاهها، تجارب خود را بکار می گیریم و تجربه های جدیدی بدست می آوریم.
تصویر فوق العاده

چشم انداز ما

حضور در عرصه بین المللی همراه با بنگاه های اقتصادی بمنظور رقابت در بازارهای جهانی و تقویت جایگاه های اقتصادی جامعه بر پایه اقتصاد تولیدی

تصویر فوق العاده

ماموریت ما

همراهی با بنگاه های اقتصادی بمنظور تقویت زیرساخت های آنها در راستای افزایش توان رقابتی

تصویر فوق العاده

ارزش گروه رابین

بهره مندی از حضور تیم جوان، متخصص و پویا

شرکت های گروه مشاوران رابین